MEDIATION 

Mediation is een vorm van conflictoplossing, waarbij de partijen onder leiding van een onpartijdige mediator samen tot een oplossing van hun conflict proberen te komen. 

Een mediator heeft expertise in conflicten en het voeren van gesprekken en onderhandelingen. De mediator stimuleert het onderhandelingsproces en heeft daarbij ook oog voor de menselijke factor in het gesprek. De mediator bemoeit zich, anders dan bijvoorbeeld een rechter, niet met de inhoud van het conflict. Het is aan partijen zelf om tot afspraken te komen die voor beide partijen bevredigend zijn. De afspraken worden vastgelegd in een overeenkomst. Ook daarbij kan de mediator helpen.

De ervaring leert dat succesvolle mediation niet alleen leidt tot afspraken maar ook tot een verbeterde verstandhouding tussen partijen.

 

De kosten van conflicten op de werkvloer zijn aanzienlijk. Juist omdat conflicten zich niet beperken tot de inhoud van het menings-verschil, maar zich ook op emotioneel niveau afspelen. De kosten zijn bijvoorbeeld af te lezen aan verlies van productiviteit, verminderd werkplezier, stijgend verzuim of extra kosten voor de inhuur van deskundigen en advocaten. Daarbij komt vaak ook persoonlijk leed voor de betrokken partijen zoals  verlies van baan, aanzien of psychische of fysieke klachten.

Het is daarom belangrijk dat een conflict in een zo vroeg mogelijk stadium herkend en erkend wordt en dat er actie wordt ondernomen.

Met behulp van professionele mediation kunnen veel conflicten in relatief korte tijd opgelost worden. Hoe eerder ingegrepen wordt, hoe groter de slagingskans. 

gallery/conflict3a
gallery/conflic 1 smal