diensten

gallery/conflict5 aangepast
gallery/conflic 1 smal

Ik bemiddel bij (dreigende) conflicten in organisaties; tussen werkgever en werknemer, binnen teams, boardrooms of andere samenwerkingsverbanden. Conflicten op de werkvloer dus. Ik bied de volgende diensten:

 

Arbeidsmediation:  bemiddeling in (dreigende) geschillen tussen werkgever en werknemer

  • Bemiddeling bij arbeidsconflicten tussen werkgever en werknemer, bij verstoorde arbeidsrelaties, ontslag, langdurig verzuim en moeizaam verlopende reïntegratie

 

Teammediation en -coachingbegeleiding van teams en afdelingen

  • Bemiddeling en begeleiding bij verstoorde communicatie, niet effectieve samenwerking, spanningen in teams of bij verschil van inzicht tussen leidinggevende en de afdeling
  • Coaching van de ontwikkeling van een team/ afdeling naar een hoger niveau van samenwerking, het verbeteren van de teameffectiviteit en het oplossen van onderliggende problemen

 

Zakelijke mediationbemiddeling van conflicten binnen boardrooms en andere samenwerkingsverbanden

  • Bemiddeling bij zakelijke conflicten, verschil van inzicht over te volgen strategie, opvolgingsvragen

 

Aanvullende dienstenin aanvulling op een mediationtraject bied ik de volgende diensten aan, zie ook www.justlikeyou.nl

  1. individuele coaching
  2. interim HR management