conflicten

Daar waar mensen samenleven of -werken komen conflicten voor. Een conflict, wat is dat eigenlijk? Vaak roept het woord ‘conflict’ associaties op met ruzie, vechten, schreeuwen... en dat klinkt dan gelijk heel beladen. Dat kan maar hoeft niet. Soms sluimert een conflict onderhuids, of uit het zich in spanningen, of is het juist heel stil als mensen gestopt zijn om met elkaar te communiceren.  

 

De kern is dat het gaat om een vastzittende situatie, waar partijen zelf niet meer uit komen. Als ze dat wel konden, was er immers geen conflict. Op inhoudsniveau hebben partijen een meningsverschil en tegenstrijdige belangen. Op relationeel niveau spelen emoties een rol en loopt de communicatie niet meer goed.  

 

 

 

gallery/conflict2a
gallery/conflic 1 smal